Hlavní témata

Hlavní témata konference:

  • Udržitelný rozvoj v ČR a SR a INSPIRE jako nezbytný nástroj k jeho mapování
  • Kterak data pomáhají občanům v aktivitách k udržitelnému rozvoji – turismus, cestovní ruch, přeshraniční spolupráce, péče o životní prostředí v regionech
  • Na cestě k udržitelné mobilitě s podporou dat (zpřístupněných a harmonizovaných)
  • Udržitelnost v územním rozvoji a využívání prostorových dat pro jeho hodnocení a plánování
  • Národní data jako nástroj pro prezentaci a spolurozhodování na evropské a světové úrovni
  • Současné a budoucí využití INSPIRE v ČR a SR, vazby na eGovernment
  • Priority implementace INSPIRE a využívání infrastruktury INSPIRE v EU
  • Klimatická změna  a dostupná prostorová data a data z pozorování Země (INSPIRE, Copernicus)

Programový výbor:
Jitka Faugnerová (CENIA)
Jarmila Cikánková (CENIA)
Martin Koška (SAŽP)
Martin Tuchyňa (SAŽP)
Pavel Doubrava (CENIA)
Lenka Rejentová (CENIA)

Česky