Konference Inspirujme se...udržitelností

Konferenci udělili záštitu ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec a ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová.

Po přestávce v roce 2016 si Vás CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia dovolují pozvat na 5. ročník česko-slovenské konference INSPIRUJME SE… udržitelností, která je letos spojena s úvodní konferencí projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE.

Zajištění důsledného uplatňování principů udržitelného rozvoje při tvorbě veřejných politik patří mezi největší výzvy současnosti a to jak v mezinárodním, tak v národním i regionálním kontextu. V České republice i na Slovensku, podobně jako na evropské úrovni probíhá aktuálně intenzivní diskuse o hodnocení a řízení rozvoje společnosti s ohledem na globální zodpovědnost za její další vývoj. Pro sledování a hodnocení udržitelnosti evropského, národního i regionálního rozvoje jsou dostupná data zásadním a nezbytným předpokladem. V této souvislosti roste také význam prostorových dat a dat pozorování Země, které dokáží poskytnout komplexní analytické pohledy na vývoj jednotlivých regionů i celé planety, zohledňující nezbytné geografické, tematické i časové vazby. Evropské iniciativy INSPIRE a Copernicus, směřující k zajištění maximální dostupnosti a využitelnosti dat na všech úrovních jsou proto jedním z klíčových nástrojů pro udržitelný rozvoj společnosti.

Letošní konference Inspirujme se…udržitelností má za cíl propojit komunity odborníků z oblasti geoinformatiky a dálkového průzkumu Země s těmi, kteří prakticky hledají cesty k zajištění udržitelného rozvoje regionů, zemí i společného evropského prostoru – odborníků ve státní i veřejné správě, zástupců politické reprezentace na různé úrovni, soukromého sektoru i občanů.

Tematické zaměření konference má významnou podporu evropských institucí, jejichž zástupci se rozhodli akce aktivně zúčastnit. Navíc díky projektu ATTRACTIVE DANUBE přivítáme mezi účastníky konference partnery z dalších deseti zemí dunajského regionu, zabývající se hodnocením rozvoje regionů z různých úhlů pohledu. Účast zahraničních partnerů je pak důvodem pro zvolení angličtiny jako jednacího jazyku pro celý první den spojené konference Inspirujme se… a ATTRACTIVE DANUBE, tradiční češtiny a slovenštiny pro Inspirujme se…pro den druhý.

Výjimečným příkladem udržitelnosti je samotné místo konání, hotel Park Inn v Praze. V roce 2007 v něm po sto letech fungování ukončila svůj provoz tiskárna. V roce 2009 byl prostor po rekonstrukci otevřen jako hotel, ve kterém se s Vámi rádi potkáme. Prohlédněte si jej ve fotogalerii a 14. a 15. 2. 2017 také osobně.

Těšíme se na shledání s Vámi!

INSPIRE tým CENIA a SAŽP

Česky